BETALINGSALTERNATIVER

BETALINGSALTERNATIVER

KORTBETALING
KLARNA CHECKOUT
VIPPS 

SIKKER BETALING

DET Å HANDLE I 643.COM E-HANDEL ER SIKKERT OG ENKELT. DU VELGER MELLOM FAKTURA, DELBETALING (KLARNA KONTO), DIREKTEBETALING (KLARNA DIREKT) ELLER KORTBETALING DER DITT BANK- ELLER KREDITTKORT ER TILSLUTTET VISA, MASTERCARD/EUROCARD ELLER AMERICAN EXPRESS. FOR MER INFORMASJON OM DE ULIKE BETALINGSALTERNATIVENE, LES NEDENFOR.

KORTBETALING

DU SOM HAR ET BANK- ELLER KREDITTKORT KNYTTET TIL VISA, MASTERCARD/EUROCARD, AMERICAN EXPRESS, ELECTRON ELLER MAESTRO KAN BETALE GJENNOM DITT KONTOKORT. KORTBETALINGER HÅNDTERES AV VÅR SAMARBEIDSPARTNER, KLARNA, FOR Å GARANTERE EN RASK OG SIKKER BETALING. NÅR DU VELGER DETTE BETALINGSALTERNATIVET RESERVERES BELØPET PÅ DIN KONTO VED BESTILLING OG BETALINGEN GJENNOMFØRES NÅR VARENE SENDES TIL DEG.

643.COM TILBYR VIA SINE BETALINGSLEVERANDØRER DE SISTE SYSTEMENE FOR SIKRERE BETALING. DETTE INNEBÆRER AT DU INNIMELLOM MÅ AKTIVERE SLIKE SYSTEMER VIA DIN BANK. OM DITT NETTKJØP NEKTES PÅ GRUNN AV DETTE, MÅ DU BENYTTE FAKTURABETALING ELLER KONTAKTE DIN BANK FOR AKTIVERING AV SIKRERE KORTKJØP PÅ NETTET.

FAKTURA

FAKTURAEN SENDES VIA E-POST FRA KLARNA. FAKTURAEN OVERFØRES TIL VÅR SAMARBEIDSPARTNER, KLARNA AB, SOM GJØR EN KREDITTSJEKK AV DEG. VED FAKTURABETALING SKJER LEVERING AV BESTILTE VARER KUN TIL DIN REGISTRERTE ADRESSE. FOR KLARNAS VILKÅR OM FAKTURA SOM BETALINGSALTERNATIV KLIKK HER

DELBETALING (KLARNA KONTO)

DERSOM DU VELGER DELBETALING SOM BETALINGSALTERNATIV, VELGER DU SELV HVOR MYE DU VIL BETALE HVER MÅNED. DELBETALING HÅNDTERES AV VÅR SAMARBEIDSPARTNER, KLARNA AB. LEVERING AV DELBETALTE VARER SKJER KUN TIL DIN REGISTRERTE ADRESSE. FOR KLARNAS VILKÅR OM DELBETALING SOM BETALINGSALTERNATIV KLIKK HER

DIREKTEBETALING (KLARNA DIREKT)

MED KLARNA DIREKT BETALER DU I KASSEN VED Å IDENTIFIERE DEG MED BANKID. PENGENE BLIR TRUKKET NÅR VI HAR SENDT VARENE DINE. DU KAN LOGGE INN FOR KLARNA DIREKT HER LOGIN

PARTENE

Selger er NETTBUTIKKNAVN 643 NORGE, BRINGEBÆRMYRA 41 POSTNUMMER: 5382, 643NORGE@GMAIL.COM, 96734477, ORG.NR 926 457 500, og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

BETALING

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.
Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling.
Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen.
Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

LEVERING

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.
Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

ANGRERETT

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

MANGEL VED VAREN – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt mangel med varen. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600. Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Handlekurv

Ingen produkter i handlekurven.

Gå tilbake til butikk
Venteliste Vi vil informere deg når produktet kommer på lager. Legg igjen din gyldige e-postadresse nedenfor.